1ος Όμιλος 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗΣ)

 

Παρασκευή 19/05/2017

 

Ώρες μ.μ.

Τάξη

Αγώνας

Ημ/νία

Αποτέλεσμα

16:00 - 16:30 Α'
 
1ο Ν.Ψυχικού - Ψυχικού 19/05/2017 3-0

16:35 - 17:05

Β' 
 
1ο Ν.Ψυχικού - Ψυχικού 19/05/2017  2-2 (2-1 Πεν.)

17:10 - 17:40

Γ' 1ο Ν.Ψυχικού - Ψυχικού 19/05/2017 3-1 

17:45 - 18:15

Γ' 1ο Ν.Ψυχικού - Φιλοθέης 19/05/2017  2-1

18:20 - 18:50

Γ' Φιλοθέης - Ψυχικού 19/05/2017 3-0 

18:55 - 19:25

Δ' 1ο Ν.Ψυχικού - Φιλοθέης 19/05/2017  0-1
19:30 - 20:00 Δ' Φιλοθέης - Ψυχικού 19/05/2017  
1-0
20:05 - 20:35 Δ' Ψυχικού - 1ο Ν.Ψυχικού 19/05/2017  5-4
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Σάββατο 20/05/2017

 

Ώρες π.μ. 

Τάξη

Αγώνας

Ημ/νία

Αποτέλεσμα

09:30 - 10:00 Ε'
 
1ο Ν.Ψυχικού - Φιλοθέης 20/05/2017 1-1

10:05 - 10:35

Ε' 
 
Ψυχικού - Φιλοθέης 20/05/2017  2-4

10:40 - 11:10

Ε' 1ο Ν.Ψυχικού - Ψυχικού 20/05/2017 2-0

11:15 - 11:45

ΣΤ' Φιλοθέης  -     1ο Ν.Ψυχικού 20/05/2017 1-3 

11:50 - 12:20

ΣΤ' Φιλοθέης - Ψυχικού 20/05/2017  0-3

12:25 - 12:55

ΣΤ' Ψυχικού - 1ο Ν.Ψυχικού 20/05/2017 2-1