2ος Όμιλος

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ (1ο - 2ο - 3ο - 4ο), ΨΥΧΙΚΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ

 

Πέμπτη  25/05/2017

 

Ώρες μ.μ.

Τάξη

Αγώνας

Ημ/νία

Αποτέλεσμα

16:00 - 16:30 Α'
 
2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 25/05/2017 3-3

16:35 - 17:05

Β'
 
2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 25/05/2017 3-0 

17:10 - 17:40

Β' 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ 25/05/2017 0-3 

17:45 - 18:15

Β' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ 25/05/2017 0-3 

18:20 - 18:50

Γ' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ 25/05/2017 1-1 

18:55 - 19:25

Γ' ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟ 25/05/2017 4-1 
19:30 - 20:00 ΣΤ' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 25/05/2017  
1-2
20:05 - 20:35 ΣΤ' 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 25/05/2017 1-1 
20:40 - 21:10 ΣΤ' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 25/05/2017 0-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 26/05/2017

 

 

Ώρες μ.μ.

Τάξη

Αγώνας

Ημ/νία

Αποτέλεσμα

16:35 - 17:05 Γ' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗΣ 26/05/2017 1-4

17:10 - 17:40

Δ' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 3ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 26/05/2017 2-1 

17:45 - 18:15

Δ' 3ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 26/05/2017 2-0

18:20 - 18:50

Δ' 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 26/05/2017 1-4 

18:55 - 19:25

Ε' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟ 26/05/2017 1-4 

19:30 - 20:00

Ε' ΨΥΧΙΚΟ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 26/05/2017 1-2 
20:05 - 20:35 Ε' 2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 26/05/2017  
2-2