Τελικοί Αγώνες

 

Σάββατο 27/05/2017

 

Ώρες π.μ. 

Τάξη

Αγώνας

Ημ/νία

Αποτέλεσμα

09:00 - 09:30
 
 Α'
 
1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - 2o Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ   2705/2017  

09:35 - 10:05

 
Β'
1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ 27/05/2017  

10:10 - 10:40

Γ' 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗ  27/05/2017  

10:45 - 11:15

Δ' ΦΙΛΟΘΕΗ -  2ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 27/05/2017  

11:20 - 11:50

Ε' ΦΙΛΟΘΕΗ - 1ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 27/05/2017  

11:55 - 12:25

ΣΤ' ΨΥΧΙΚΟ - 3 & 4ο Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 27/05/2017